چرام لرزید

چرام لرزید

شهر چرام، مرکز شهرستان چرام در استان کهگیلویه و بویراحمد لرزید.